Privacyverklaring

Mijn gezonde voeding gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd Global Data Protection Regulation (GDPR).

Als je gebruik maakt van diensten van Mijn gezonde voeding dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via de mail of online programma. Denk hierbij aan:

Naam

Geboortedatum

Adresgegevens

Rijksregisternummer

Telefoonnummer / mobiel nummer

Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

E-mailadres

Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Huisarts, specialisten of andere hulpverleners

Waarom is dat nodig?

Mijn gezonde voeding heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, dan zullen je naam en e-mailadres uitsluitend gebruikt worden voor het versturen van deze nieuwsbrief. Bij het uitschrijven, worden deze gegevens gewist.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Mijn gezonde voeding bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling.

Gegevens die ons verstrekt werden met als enige doel het ontvangen van de nieuwsbrief, zullen meteen uit ons bestand verwijderd worden indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Delen met anderen

Mijn gezonde voeding zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Mijn gezonde voeding heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Mijn gezonde voeding zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Mijn gezonde voeding een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Mijn gezonde voeding blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Mijn gezonde voeding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 015/682460 of via .

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Mijn gezonde voeding kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via .

Consultaties enkel op afspraak.
Raadpleeg mijn online agenda
of maak een telefonische afspraak.
+32(0)15 68 24 60

Natacha Van der Auwermeulen
Diëtiste & voedingsdeskundige
RIZIV: 5-64674-60-601

Mijn gezonde voeding
Bergstraat 25
2220 Heist-op-den-Berg
info@mijngezondevoeding.be
BTW BE 0700.497.475

Volg ons op facebook

Mijn gezonde voeding is lid van:
de AllergieDiëtisten & de Vlaamse
Beroepsvereniging van Diëtisten

Lekkere recepten en weetjes
in je mailbox? Schrijf je dan in
voor onze nieuwsbrief.

Privacyverklaring

www.mijngezondevoeding.be