Verband tussen allergische reacties en antibioticagebruik tijdens de zwangerschap en op jonge leeftijd

Allergieën steken wereldwijd steeds vaker de kop op en vaak al op jonge leeftijd. Aangezien we het in deze nieuwsbrief eerder al hadden over voeding voor en tijdens de zwangerschap en op jonge leeftijd, willen we hierbij aansluiten met een artikel over antibioticabehandelingen tijdens de zwangerschap en de kindertijd en het verband met het ontwikkelen van allergische aandoeningen. Het origineel artikel van Metzler et al, Association between antibiotic treatment during pregnancy and infancy and the development of allergic diseases, verscheen in Pediatr. Allergy Immunol., 2019; 30: 423-433.

De studie die in het artikel beschreven wordt is een studie waarbij 1080 Europese kinderen betrokken zijn, waarvan data m.b.t. de blootstelling aan antibiotica tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar verzameld werden. Daarnaast werd van deze kinderen ook alle informatie m.b.t. allergie verzameld vanaf de geboorte tot en met het 6de levensjaar.

Conclusie van het onderzoek is dat bij blootstelling aan antibiotica tijdens de zwangerschap, er een verhoogd voorkomen is van atopische dermatitis (huidontsteking met tussenkomst van het immuunsysteem met veel jeuk als kenmerk) tijdens het eerste levensjaar, en dat tot de leeftijd van 5 jaar. Bovendien werd bij deze kinderen ook een verhoogde kans vastgesteld op het ontwikkelen van een allergie op de leeftijd van 3 tot 5 jaar, met een piek rond het 4de levensjaar. Ook de kans dat zowel atopische dermatitis als een allergie vastgesteld wordt op jonge leeftijd, is groter wanneer de moeder tijdens de zwangerschap antibiotica innam.

Bij kinderen die tijdens het eerste levensjaar zelf antibiotica moesten innemen, werd eveneens een verhoogde kans vastgesteld op het ontwikkelen van een atopische dermatitis tot de leeftijd van 4 jaar. Bovendien werd er ook een dosisgerelateerde relatie vastgesteld: hoe meer antibiotica er ingenomen werd, hoe groter het risico op het ontwikkelen van een atopische dermatitis. Bij deze kinderen werd ook een verhoogd risico op astma vastgesteld, vooral tussen de leeftijd van 3 en 6 jaar. Er kon echter geen verband aangetoond worden tussen antibioticagebruik tijdens het eerste levensjaar en het ontwikkelen van voedselallergie, allergische rhinitis of allergische sensibilisering tot de leeftijd van 6 jaar.

Wat nemen we best mee als conclusie uit dit onderzoek?
De laatste jaren zijn er steeds meer campagnes om het antibioticagebruik te beperken. Antibiotica werd vroeger soms te vlot voorgeschreven, ook wanneer het niet nodig was. Enerzijds is het belangrijk om niet meer dan nodig antibiotica te gebruiken, om ervoor te zorgen dat de antibiotica nog werkt wanneer we hem echt nodig hebben. Maar daarnaast toont dit onderzoek aan dat het gebruik van antibiotica tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar ook gevolgen kan hebben op vlak van allergische aandoeningen, met name een verhoogd risico op het ontwikkelen van allergische dermatitis, allergie en astma. Dit zijn stuk voor stuk kwalen die een belangrijke impact kunnen hebben op ons leven. Deze wetenschap bevestigt nogmaals dat antibiotica niet zomaar mogen ingenomen worden. Uiteraard zijn er situaties waarin antibioticagebruik aangewezen is. Op die momenten is het belangrijk om deze antibiotica in te nemen zoals aanbevolen door de arts. Wanneer het echter over iets onschuldigs gaat of over een virale infectie, dan heeft de genezing geen baat bij het gebruik van antibiotica, en dan dient antibioticagebruik ook echt vermeden te worden, want de nadelen krijg je er vanzelf bij…
Consultaties enkel op afspraak.
Raadpleeg mijn online agenda
of maak een telefonische afspraak.
+32(0)15 68 24 60

Natacha Van der Auwermeulen
Diëtiste & voedingsdeskundige
RIZIV: 5-64674-60-601

Mijn gezonde voeding
Bergstraat 25
2220 Heist-op-den-Berg
info@mijngezondevoeding.be
BTW BE 0700.497.475

Volg ons op facebook

Mijn gezonde voeding is lid van:
de AllergieDiëtisten & de Vlaamse
Beroepsvereniging van Diëtisten

Lekkere recepten en weetjes
in je mailbox? Schrijf je dan in
voor onze nieuwsbrief.

Privacyverklaring

www.mijngezondevoeding.be